ร้านจองโฮล ผ้าไหมสุรินทร์ พื้นบ้าน
โทร 086-468-6900, 088-590-9786 (ID Line: 0885909786)
  • th
  • พิเศษ ทอจกดอก เกาะเชิง + ผ้าพื้น ทอติดกัน
  • พิเศษ ทอจกดอก เกาะเชิง + ผ้าพื้น ทอติดกัน

พิเศษ ทอจกดอก เกาะเชิง + ผ้าพื้น ทอติดกัน


พิเศษ ทอจกดอก เกาะเชิง + ผ้าพื้น ทอติดกัน

พิเศษ ผ้าไหมทอแบบใหม่ ทอจกดอก สีดอกผักบุ้ง เกาะเชิง ดิ้นทอง +ผ้าพื้น ทอติดกัน

พิเศษ ผ้าไหมทอแบบใหม่ ทอจกดอก สีดอกผักบุ้ง เกาะเชิง ดิ้นทอง +ผ้าพื้น ทอติดกัน

สอบถาม
พิเศษ ผ้าไหมทอแบบใหม่ ทอจกดอก

พิเศษ ผ้าไหมทอแบบใหม่ ทอจกดอก "ลายดาวประการพรึก" สีแดงสด เกาะเชิง ดิ้นทอง +ผ้าพื้น ทอติดกัน

สอบถาม
พิเศษ งานทอแบบใหม่ ผ้าไหมทอจกดอก

พิเศษ งานทอแบบใหม่ ผ้าไหมทอจกดอก "ลายทิวา ราตรี" สีเทา เกาะเชิง ดิ้นทอง + ผ้าพื้น ทอติดกัน

สอบถาม