ร้านจองโฮล ผ้าไหมสุรินทร์ พื้นบ้าน
โทร 086-468-6900, 088-590-9786 (ID Line: 0885909786)
  • th
  • ผ้าไหมมัดหมี่
  • ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่


ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่ "ลายกะแอะ"สีเปลือกมังคุด ยกเชิง 4 ม.

สอบถาม
ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่ "ลายตะเกา หัวม้วน" ดอกแดง ยกเชิง มัด หัว-เชิง แดง

สอบถาม
ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่ "ลายแห" พื้นสีส้ม ลายคมชัด มัด หัว-เชิง ส้ม

สอบถาม
ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่ "ลายกะแอะโพง" (ฝูงกาดำ) ตัวขาว ยกเชิง 4 ม.

สอบถาม
ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่ "ลายเจ้าจำปี" ลามคมชัด หัว - เชิง แดง แดง

สอบถาม
ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่ "ลายนพเกล้า" ลามคมชัด มัด หัว-เชิง แดง แดง

สอบถาม
ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่ "ลายหนังสือชนบท" อักษรเรียงขวาง ดอกลายแปลกตา +ผ้าพื้น

สอบถาม
ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่ "ลายหนังสือชนบท" ดอกลายแปลกตา +ผ้าพื้น

สอบถาม
ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่"ลายชนบท" ลายคมชัด + ผ้าพื้น ไหมแท้ ทอมือ

สอบถาม
ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าหมักโคลน ลายเดิมดร๊อบตะกอม สีตุ่นๆ ลายเลือนลาง ไหมแท้ ทอมือ

ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าหมักโคลน ลายเดิมดร๊อบตะกอม สีตุ่นๆ ลายเลือนลาง ไหมแท้ ทอมือ

สอบถาม
ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่ "ลายปกาสะนัง" สึดอกอัญชัญ ยกเชิง ไหมแท้ ทอมือ

สอบถาม
ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่ "ลายร้อยดาว" 3 ตะกอ เส้นแดง ดอกเหลือง หัว-เชิง แดง ไหมแท้ ทอมือ

สอบถาม
ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่ "ลายช้าง นาคี ช้าง" มัด หัว-เชิง แดง แดง 3 ตะกอ ไหมแท้ ทอมือ

สอบถาม
ผ้าไหมมัดหมี่ ลายโคมสี่ จ่ะกะนิว สีเขียวใบไม้ ไหมแท้ ทอมือ

ผ้าไหมมัดหมี่ ลายโคมสี่ จ่ะกะนิว สีเขียวใบไม้ ไหมแท้ ทอมือ

สอบถาม
ผ้าไหมมัดหมี่ ลายประจำถิ่น

ผ้าไหมมัดหมี่ ลายประจำถิ่น"ตำปั๊วะ-นาคน้อย" ลายน้ำไหล จ่ะกะนิว สีเม็ดมะขาม ไหมแท้ ทอมือ

สอบถาม
ผ้าไหมมัดหมี่ ลายประจำถิ่น

ผ้าไหมมัดหมี่ ลายประจำถิ่น"ตำปั๊วะ-นาคน้อย" ดำ-แดง ลายน้ำไหล ไหมแท้ ทอมือ

สอบถาม
ผ้าไหมมัดหมี่ ลายประจำถิ่น

ผ้าไหมมัดหมี่ ลายประจำถิ่น"ตำปั๊วะ-นาคน้อย" ลายน้ำไหล จ่ะกะนิว ไหมแท้ ทอมือ

สอบถาม
ผ้าไหมมัดหมี่ ลายดอกบัวขาว มัด หัว-เชิง พื้นดำ ไหมแท้ ทอมือ

ผ้าไหมมัดหมี่ ลายดอกบัวขาว มัด หัว-เชิง พื้นดำ ไหมแท้ ทอมือ

สอบถาม
ผ้าไหมมัดหมี่ ลายเก่าแก่

ผ้าไหมมัดหมี่ ลายเก่าแก่ "ลายโฮลเปร๊าะส์โบราณ" ไหมแท้ ทอมือ

สอบถาม
ผ้าไหมมัดหมี่ ลายเก่าแก่ ลายกานแยง สีน้ำหมาก ไหมแท้ ทอมือ

ผ้าไหมมัดหมี่ ลายเก่าแก่ ลายกานแยง สีน้ำหมาก ไหมแท้ ทอมือ

สอบถาม