ร้านจองโฮล ผ้าไหมสุรินทร์ พื้นบ้าน
โทร 086-468-6900, 088-590-9786 (ID Line: 0885909786)
  • th
  • ผ้าไหมทอยกดอก ย้อมสีธรรมชาติ เกาะเชิง+ผ้าพื้น
  • ผ้าไหมทอยกดอก ย้อมสีธรรมชาติ เกาะเชิง+ผ้าพื้น

ผ้าไหมทอยกดอก ย้อมสีธรรมชาติ เกาะเชิง+ผ้าพื้น


ผ้าไหมทอยกดอก ย้อมสีธรรมชาติ เกาะเชิง+ผ้าพื้น

ผ้าไหมทอยกดอก

ผ้าไหมทอยกดอก"เทพพนม ยกเกสรขาว"ย้อมสีธรรมชาติ พุ่ง-ยืน เกาะเชิง ดิ้นทอง+ผ้าพื้น ทอติดกัน

สอบถาม
ผ้าไหมทอยกดอก ลายพานพุ่ม ยกเกสร ย้อมสีธรรมชาติ ไหมแท้ ยืน-พุ่ง ทอมือ+ผ้าพื้น

ผ้าไหมทอยกดอก ลายพานพุ่ม ยกเกสร ย้อมสีธรรมชาติ ไหมแท้ ยืน-พุ่ง ทอมือ+ผ้าพื้น

สอบถาม
ผ้าไหมทอยกดอก

ผ้าไหมทอยกดอก "ลายดอกพิกุลใหม่" ย้อมสีธรรมชาติ เกาะเชิง ดิ้นทอง+ผ้าพื้น ไหมแท้ ทอมือ

สอบถาม
ผ้าไหมทอยกดอก

ผ้าไหมทอยกดอก "ลายดอกบัว" ติดตรานกยูงสีน้ำเงิน ย้อมสีธรรมชาติ เกาะเชิง ดิ้นเงิน+ผ้าพื้น ไหมแท้ ทอมือ

สอบถาม
ผ้าไหมทอยกดอก

ผ้าไหมทอยกดอก "ลายมะลิขอซ้อน" ย้อมสีธรรมชาติ เกาะเชิง ดิ้นทอง+ผ้าพื้น ไหมแท้ ทอมือ

สอบถาม