ร้านจองโฮล ผ้าไหมสุรินทร์ พื้นบ้าน
โทร 086-468-6900, 088-590-9786 (ID Line: 0885909786)
  • th
  • ผ้าไหมทอยกดอก มัดหมี่
  • ผ้าไหมทอยกดอก มัดหมี่

ผ้าไหมทอยกดอก มัดหมี่


ผ้าไหมทอยกดอก มัดหมี่

ผ้าไหมทอยกดอกลูกแก้ว  มัดหมี่ ลายรโยวสเดก หัว - เชิง แส้ม เส้นดอกเขียว เกสรแดง

ผ้าไหมทอยกดอกลูกแก้ว มัดหมี่ ลายรโยวสเดก หัว - เชิง แส้ม เส้นดอกเขียว เกสรแดง

สอบถาม
ผ้าไหมทอยกดอกลูกแก้ว  มัดหมี่ ลายรโยวสเดก หัว - เชิง แส้ม เส้นดอกเขียว เกสรแดง

ผ้าไหมทอยกดอกลูกแก้ว มัดหมี่ ลายรโยวสเดก หัว - เชิง แส้ม เส้นดอกเขียว เกสรแดง

สอบถาม
ผ้าไหมทอยกดอกลูกแก้ว  มัดหมี่ ลายแดงจำเริญ + ผ้าพื้นทอยกดอกลูกแก้ว (งานทอประยุกต์ใหม่ 5 ตะกอ กี่กระทบมือ)

ผ้าไหมทอยกดอกลูกแก้ว มัดหมี่ ลายแดงจำเริญ + ผ้าพื้นทอยกดอกลูกแก้ว (งานทอประยุกต์ใหม่ 5 ตะกอ กี่กระทบมือ)

สอบถาม
ผ้าไหมทอยกดอกพริกไทย มัดหมี่ ลายผสมประยุกต์ หัว-เชิง แดง แดง

ผ้าไหมทอยกดอกพริกไทย มัดหมี่ ลายผสมประยุกต์ หัว-เชิง แดง แดง

สอบถาม
ผ้าไหมทอยกดอกลูกแก้ว มัดหมี่ ลายนพเก้า พื้นสีม่วง  หน้านาง เชิงช้าง ชายครุย

ผ้าไหมทอยกดอกลูกแก้ว มัดหมี่ ลายนพเก้า พื้นสีม่วง หน้านาง เชิงช้าง ชายครุย

สอบถาม
ผ้าไหมทอยกดอกมะยม มัดหมี่ ลายช่อชบา ดอกขาว พื้อนแดง มัด หัว-เชิง แดง

ผ้าไหมทอยกดอกมะยม มัดหมี่ ลายช่อชบา ดอกขาว พื้อนแดง มัด หัว-เชิง แดง

สอบถาม
ผ้าไหมทอยกดอกพริกไทย มัดหมี่ ลายนพเก้า สีพื้นเขียว หน้านาง ชายครุย

ผ้าไหมทอยกดอกพริกไทย มัดหมี่ ลายนพเก้า สีพื้นเขียว หน้านาง ชายครุย

สอบถาม
ผ้าไหมทอยกดอกลูกแก้ว  มัดหมี่ ลายโกนเน๊อะ หน้านาง ชายครุย

ผ้าไหมทอยกดอกลูกแก้ว มัดหมี่ ลายโกนเน๊อะ หน้านาง ชายครุย

สอบถาม
ผ้าไหมทอยกดอก ลายดอกมะยม มัดหมี่ ลายปการู๊ส แดง พื้นเหลือง หน้านาง ชายครุย

ผ้าไหมทอยกดอก ลายดอกมะยม มัดหมี่ ลายปการู๊ส แดง พื้นเหลือง หน้านาง ชายครุย

สอบถาม
ผ้าไหมทอยกดอก ลายดอกจันทร์ มัดหมี่ ลายน้ำไหล นางสนม หน้านาง ชายครุย

ผ้าไหมทอยกดอก ลายดอกจันทร์ มัดหมี่ ลายน้ำไหล นางสนม หน้านาง ชายครุย

สอบถาม
ผ้าไหมทอยกดอกลายก้นหอย มัดหมี่ ลายโคมดอกไม้แดง น้ำตาล พอพิเศษเนื้อหนา หัว-เชิงแดง หน้านาง ชายครุย

ผ้าไหมทอยกดอกลายก้นหอย มัดหมี่ ลายโคมดอกไม้แดง น้ำตาล พอพิเศษเนื้อหนา หัว-เชิงแดง หน้านาง ชายครุย

สอบถาม
ผ้าไหมทอยกดอกลูกแก้ว

ผ้าไหมทอยกดอกลูกแก้ว "ลายนกยูง น้ำตาล" หน้านาง ชายครุย

สอบถาม
ผ้าไหมทอยกดอกพริกไทย

ผ้าไหมทอยกดอกพริกไทย "ลายนกยูง ฟ้า" หน้านาง ชายครุย

สอบถาม
ผ้าไหมทอยกดอก 6 ต.ลายแก้วชิงดวง พื้นดำ แก้วเขียว หน้านาง ชายครุย

ผ้าไหมทอยกดอก 6 ต.ลายแก้วชิงดวง พื้นดำ แก้วเขียว หน้านาง ชายครุย

สอบถาม