ร้านจองโฮล ผ้าไหมสุรินทร์ พื้นบ้าน
โทร 086-468-6900, 088-590-9786 (ID Line: 0885909786)
  • th
  • ผ้าไหมทอยกดอก มัดหมี่ ย้อมสีธรรมชาติ
  • ผ้าไหมทอยกดอก มัดหมี่ ย้อมสีธรรมชาติ

ผ้าไหมทอยกดอก มัดหมี่ ย้อมสีธรรมชาติ


ผ้าไหมทอยกดอก มัดหมี่ ย้อมสีธรรมชาติ

ผ้าไหมทอยกดอกมะยม  มัดหมี่ ลายโคมแฉก ย้อมสีธรรมชาติ ยืน-พุ่ง หมักคราม 4 ม.

ผ้าไหมทอยกดอกมะยม มัดหมี่ ลายโคมแฉก ย้อมสีธรรมชาติ ยืน-พุ่ง หมักคราม 4 ม.

สอบถาม
ผ้าไหมทอยกดอกลูกแก้ว มัดหมี่ ลายใบไม้ ย้อมสีธรรมชาติ ยืน-พุ่ง หมักคราม

ผ้าไหมทอยกดอกลูกแก้ว มัดหมี่ ลายใบไม้ ย้อมสีธรรมชาติ ยืน-พุ่ง หมักคราม

สอบถาม
ผ้าไหมทอยกดอกพริกไทย มัดหมี่ ลายรโยวสะเด๊ก ย้อมสีธรรมชาติ ยืน-พุ่ง หมักครั่ง

ผ้าไหมทอยกดอกพริกไทย มัดหมี่ ลายรโยวสะเด๊ก ย้อมสีธรรมชาติ ยืน-พุ่ง หมักครั่ง

สอบถาม
ผ้าไหมทอยกดอกลูกแก้ว  มัดหมี่ ลายโกนเน๊อะ ย้อมสีธรรมชาติ ยืน-พุ่ง หมักคราม 4 ม.

ผ้าไหมทอยกดอกลูกแก้ว มัดหมี่ ลายโกนเน๊อะ ย้อมสีธรรมชาติ ยืน-พุ่ง หมักคราม 4 ม.

สอบถาม
ผ้าไหมทอยกดอก มัดหมี่ ลายทางด่วน ย้อมสีธรรมชาติ สีประดู่ ไหมแท้ ทอมือ

ผ้าไหมทอยกดอก มัดหมี่ ลายทางด่วน ย้อมสีธรรมชาติ สีประดู่ ไหมแท้ ทอมือ

สอบถาม
ผ้าไหมทอยกดอก มัดหมี่ ลายดาวกระจาย  ย้อมสีธรรมชาติ ยืน-พุ่ง หมักคราม สีเข้ม

ผ้าไหมทอยกดอก มัดหมี่ ลายดาวกระจาย ย้อมสีธรรมชาติ ยืน-พุ่ง หมักคราม สีเข้ม

สอบถาม
ผ้าไหมทอยกดอก มัดหมี่ ลายโฮล ฟันปลา สีเข้ม ย้อมสีธรรมชาติ ยืน-พุ่ง ไหมแท้ ทอมือ

ผ้าไหมทอยกดอก มัดหมี่ ลายโฮล ฟันปลา สีเข้ม ย้อมสีธรรมชาติ ยืน-พุ่ง ไหมแท้ ทอมือ

สอบถาม
ผ้าไหมทอยกดอก มัดหมี่ ลายโฮล ฟันปลา ย้อมสีธรรมชาติ ยืน-พุ่ง ไหมแท้ ทอมือ

ผ้าไหมทอยกดอก มัดหมี่ ลายโฮล ฟันปลา ย้อมสีธรรมชาติ ยืน-พุ่ง ไหมแท้ ทอมือ

สอบถาม
ผ้าไหมทอยกดอก มัดหมี่ ลายนางสนม สีเน่าๆ เทาสว่างย้อมสีธรรมชาติ ยืน-พุ่ง หมักคราม

ผ้าไหมทอยกดอก มัดหมี่ ลายนางสนม สีเน่าๆ เทาสว่างย้อมสีธรรมชาติ ยืน-พุ่ง หมักคราม

สอบถาม
ผ้าไหมทอยกดอก มัดหมี่ ลายนางสนม ย้อมสีธรรมชาติ ยืน-พุ่ง หมักคราม

ผ้าไหมทอยกดอก มัดหมี่ ลายนางสนม ย้อมสีธรรมชาติ ยืน-พุ่ง หมักคราม

สอบถาม
ผ้าไหมทอยกดอก พริกไทย

ผ้าไหมทอยกดอก พริกไทย "ลายโฮล" สีเปลือกไม้ ย้อมสีธรรมชาติ ยกเชิง งามๆ

สอบถาม
ผ้าไหมทอยกดอก พริกไทย ย้อมสีธรรมชาติ ลายระโยวเส้้นเขียว หมักโคลน

ผ้าไหมทอยกดอก พริกไทย ย้อมสีธรรมชาติ ลายระโยวเส้้นเขียว หมักโคลน

สอบถาม